MESKO S.A. zaprasza do udziału w dialogu technicznym w formie rozpoznania rynku na zaprojektowanie i wykonanie hal produkcyjnych nr 27C i 27C1 wraz z budynkami i infrastrukturą towarzyszącą położonych w Skarżysku-Kamiennej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/211913/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-na-zaprojektowanie-i-wykonanie-hal-produkcyjnych-nr-27c-i-27c1-wraz-z-budynkami-i-infrastruktura-towarzyszaca-polozonych-w-skarzysku-kamiennej

W celu udziału oraz przystąpienia do dialogu wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.