MESKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/211502/sukcesywne-dostawy-posilkow-profilaktycznych