MESKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na roboty budowalne związane z remontem budynku B-41

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/211371/roboty-budowalne-zwiazane-z-remontem-budynku-b-41