MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę chłodni sprężarkowych z modułem hydraulicznym, zbiornikiem i zestawem pompowym – 2 szt.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/211063/dostawa-chlodni-sprezarkowych-z-modulem-hydraulicznym-zbiornikiem-i-zestawem-pompowym-2-szt

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.