MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę części mechanicznych niezbędnych do wykonania żarownicy indukcyjnej łańcuchowej NZP-250TI – kal. 5,56x45mm oraz żarownicy indukcyjnej łańcuchowej NZP-250TII – kal. 7,62x51mm.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/209326/dostawa-czesci-mechanicznych-niezbednych-do-wykonania-zarownicy-indukcyjnej-lancuchowej-nzp-250ti-kal-5-56x45mm-oraz-zarownicy-indukcyjnej-lancuchowej-nzp-250tii-kal-7-62x51mm

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.