MESKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę grubiarki

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/208826/dostawa-grubiarki