MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę analitycznej wagi laboratoryjnej, o maksymalnej nośności zawierającej się w przedziale: 250-350g wraz ze stanowiskiem - 1 kpl.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/207689/dostawa-analitycznej-wagi-laboratoryjnej-o-maksymalnej-nosnosci-zawierajacej-sie-w-przedziale-250-350g-wraz-ze-stanowiskiem-1-kpl

W celu złożenia wniosku wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wynik przetargu (ZS/022/434/21) z dnia 23.03.2021r.