MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu pomieszczenia magazynu 5855 zlokalizowanego w budynku Z-5 Hala Z w MESKO S.A. przy ul. Mościckiego 32 w Skarżysku-Kamiennej.
  
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/207782/wykonanie-remontu-pomieszczenia-magazynu-5855-zlokalizowanego-w-budynku-z-5-hala-z-w-mesko-s-a-przy-ul-moscickiego-32-w-skarzysku-kamiennej

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.