MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Wykonanie remontu i uruchomienia chłodni amoniakalnej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/206234/wykonanie-remontu-i-uruchomienia-chlodni-amoniakalnej