MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  Operaty szacunkowe dla nieruchomości gruntowych należących do MESKO S.A. położonych w Suchedniowie(była kopalnia Baranów) nr inw. 6574/3 i nr inw. 6574/7. Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

eB2B - Postępowanie ZZ/064/1107/2024 - Operaty szacunkowe dla nieruchomości gruntowych należących do MESKO S.A. położonych w Suchedniowie(była kopalnia Baranów) nr inw.6574/3 i nr inw.6574/7.

 


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.