MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Roboty budowlane związane z remontem pomieszczenia spawalni w budynku nr 6 nr inw. 1040/0089 w MESKO S.A. ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/441871/roboty-budowlane-zwiazane-z-remontem-pomieszczenia-spawalni-w-budynku-nr-6-nr-inw-1040-0089-w-mesko-s-a-ul-ekonomii-8-26-110-skarzysko-kamienna

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.