MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie remontu budowlanego związanego z remontem piaskownika przepompowni ścieków sanitarnych o nr inw. 2110/0655 znajdującego się na terenie MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku-Kamiennej

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/441578/wykonanie-remontu-budowlanego-zwiazanego-z-remontem-piaskownika-przepompowni-sciekow-sanitarnych-o-nr-inw-2110-0655-znajdujacego-sie-na-terenie-mesko-s-a-ul-ekonomii-8-w-skarzysku-kamiennej

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wynik postępowania: ZZ/064/1156/2024