MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na remont centrali wentylacyjnej w części budynku nr 6 nr inw 1010/0049 zlokalizowanego na Placu nr 2 MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii 8
 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/441261/remont-centrali-wentylacyjnej-w-czesci-budynku-nr-6-nr-inw-1010-0049-zlokalizowanego-na-placu-nr-2-mesko-s-a-skarzysko-kamienna-ul-ekonomii-8
 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.