MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachowego na budynku 84 i 85 nr inw. 1010/0043 i 1010/0045 zlokalizowanych w MESKO S.A. ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/1012/2024 - Roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachowego na budynku 84 i 85 nr inw. 1010/0043 i 1010/0045 zlokalizowanych w MESKO S.A. ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.