MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Roboty budowlane związane z remontem budynku magazynowego nr 97 nr inw. 1040/0020  w MESKO S.A. ul.Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/1009/2024 - Roboty budowlane związane z remontem budynku magazynowego nr 97 nr inw. 1040/0020 w MESKO S.A. ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Unieważnienie postępowania – ZZ/064/1097/2024 z dnia 09.07.2024r.