MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: remont odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej (nr inw. 2110/0011) zasilającej Plac Nr 2 ze zmianą średnicy i technologii na sieć preizolowaną zlokalizowanej w MESKO S.A. Skarżysko – Kamienna ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/987/2024 - Remont odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej (nr inw. 2110/0011) zasilającej Plac Nr 2 ze zmianą średnicy i technologii na sieć preizolowaną zlokalizowanej w MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii 8

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.