MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Uzupełnienie nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Sp-9 nr inw. 1010/0006 znajdującej się na terenie MESKO S.A. Plac nr 2 Skarżysko-Kamienna, ul. Ekonomii 8

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/440476/uzupelnienie-nawierzchni-drogi-dojazdowej-do-budynku-sp-9-nr-inw-1010-0006-znajdujacej-sie-na-terenie-mesko-s-a-plac-nr-2-skarzysko-kamienna-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.