MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup automatu tokarskiego wzdłużnego

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/440197/zakup-automatu-tokarskiego-wzdluznego


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.