Rada Nadzorcza działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej (dalej: "Spółka") postanawia wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych i rozwoju Spółki