MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. zakup frezarki konwencjonalnej uniwersalnej w ramach realizacji projektu pn. „Lotniczy Zestaw Rakietowy PIORUN/LZR PIORUN” (Umowa nr DOB-BIO-12-08-008-2023).

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/949/2024 - Zakup frezarki konwencjonalnej uniwersalnej

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

Unieważnienie postępowania – ZZ/064/1127/2024 z dnia 11.07.2024r.