MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Roboty budowlane związane z remontem placówki hartowni na Wydziale 520 nr inw. 1010/0073 w MESKO S.A. ul. Mościckiego 32, 26-110 Skarżysko - Kamienna

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/940/2024 - Roboty budowlane związane z remontem placówki hartowni na Wydziale 520 nr inw. 1010/0073 w MESKO S.A. ul. Mościckiego 32, 26-110 Skarżysko - Kamienna

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Unieważnienie postępowania – ZZ/064/1069/2024 z dnia 05.07.2024 r.