MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. wykonanie remontu dachu, malowanie ścian sufitów oraz remont słupów betonowych na hali Z zlokalizowanej na terenie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Mościckiego 32.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/931/2024 - Wykonanie remontu dachu, malowanie ścian sufitów oraz remont słupów betonowych na hali Z zlokalizowanej na terenie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Mościckiego 32.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.