MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. roboty związane z remontem osadnika zbiornika wód deszczowych ZD (nr inw. 2110/0657) przy ul. Wierzbowej w Skarżysku-Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/914/2024 - Roboty związane z remontem osadnika zbiornika wód deszczowych ZD (nr inw. 2110/06570 przy ul. Wierzbowej w Skarżysku-Kamiennej

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.