MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Zakup automatu tokarskiego wzdłużnego typu szwajcarskiego o średnicy pręta do Ø10mm z podajnikiem prętów oraz oprzyrządowaniem

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/439687/zakup-automatu-tokarskiego-wzdluznego-typu-szwajcarskiego-o-srednicy-preta-do-o10mm-z-podajnikiem-pretow-oraz-oprzyrzadowaniem

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.