MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Roboty budowlane związane z remontem budynku magazynowego nr 68 nr inw. 1010/0019 w MESKO S.A. ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/883/2024 - Roboty budowlane związane z remontem budynku magazynowego nr 68 nr inw. 1010/0019 w MESKO S.A. ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.