MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert Wykonanie remontu pokrycia dachowego dachu budynku 53C12 zlokalizowanego na terenie Placu Nr 2 MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/439147/wykonanie-remontu-pokrycia-dachowego-dachu-na-budynku-53c-12-zlokalizowanego-na-terenie-placu-nr-2-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Unieważnienie postępowania (ZZ/064/1024/2024) z dnia 01.07.2024 r.