MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku W-6b (nr inw. 1049/0160) zlokalizowanego w MESKO S.A. Pionki ul. Amunicji 4

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/831/2024 - Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku W-6b (nr inw. 1049/0160) zlokalizowanego w MESKO S.A. Pionki ul. Amunicji 4

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.