MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie instalacji teletechnicznej, sygnalizacji pożaru i instalacji zraszaczowej w budynku SP-6 na Placu Nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/436543/wykonanie-instalacji-teletechnicznej-sygnalizacji-pozaru-i-instalacji-zraszaczowej-w-budynku-sp-6-na-placu-nr-2-w-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.