MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Budowę linii kablowej SN 6kV na odcinku punkt-A i rozdzielnią 15kV stacji transformatorowej PG 11 w Pionkach.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/434934/budowa-linii-kablowej-sn-6kv-na-odcinku-punkt-a-rozdzielnia-sn-15kv-stacji-transformatorowej-pg-w-pionkach-1


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.