Polska Grupa Zbrojeniowa realizuje projekt inwestycyjny związany z wytwarzaniem prochu, amunicji i rakiet przez swoją spółkę zależną MESKO w zakładach w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej. Działania inwestycyjne w zakładach w Pionkach obejmują budowę nowoczesnych kompetencji produkcyjnych i technologii związanych z produkcją prochów wielobazowych oraz elementów amunicji wielkokalibrowej i artyleryjskiej. Inwestycje pozwolą również na zwiększenie mocy produkcyjnych, zabezpieczenie infrastruktury oraz rozbudowę bazy magazynowej. Druga część inwestycji, realizowana jest w zakładach w Skarżysku-Kamiennej i obejmuje zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji małokalibrowej, rakiet oraz komponentów do amunicji wielkokalibrowej przy jednoczesnym unowocześnieniu istniejącego na terenie przedsiębiorstwa parku maszynowego.

Polska Grupa Zbrojeniowa na swoje inwestycje w zakładach w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej otrzymała od Skarbu Państwa 400 mln zł. dofinansowania, a całkowita wartość inwestycji wyniesie 466,7 mln zł. Zakończenie procesu inwestycyjnego planowany jest na rok 2024.