Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził zakłady MESKO S.A., wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wizyta była okazją do spotkania z załogą i Zarządem Spółki, a także zaprezentowania oferty zakładu, ostatnich inwestycji oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Zarząd MESKO S.A. zapoznał prezydenta z historią zakładów w Skarżysku-Kamiennej oraz profilem produkcyjnym firmy, obejmującym szeroką gamę amunicji mało-, średnio- i wielkokalibrowej oraz techniki rakietowej, w tym rozwiązań dedykowanych dla obrony przeciwlotniczej.  Zarząd Spółki przedstawił również plany rozwoju oraz modernizacji zakładów podlegających Mesko S.A. Prezydentowi zaprezentowano również technologię produkcji paliwa rakietowego oraz pocisków przeciwlotniczych Grom i Piorun oraz przeciwpancernego Spike, dostarczanych obecnie dla Sił Zbrojnych.

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy to ogromny zaszczyt, nie tylko dla zakładu w Skarżysko-Kamiennej, ale dla wszystkich spółek z naszej Grupy. Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego losy nierozerwalnie związane są z historią odrodzonej Rzeczpospolitej. Dzięki zaangażowaniu i oddaniu pokoleń, możemy z dumą mówić, że od 96 lat realizujemy zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju, dostarczając wysokiej jakości produkty i rozwiązania. Jesteśmy największym w kraju producentem amunicji oraz rakiet przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Planujemy rozwijać się w tym kierunku, by móc w pełni zaspokajać potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych w tych segmentach – powiedział Tomasz Stawiński, Prezes Zarządu MESKO S.A.

Zakłady Mesko, które rozpoczęły działalność w 1924 roku, produkują amunicję małokalibrową od 5,56mm do 9mm zarówno w standardzie natowskim, jak i rosyjskim, amunicję średniokalibrową od 12,7mm do 35mm, amunicję czołgową: 120mm i 125mm, artyleryjską, a także zestawy rakietowe Grom, Piorun i Spike oraz rakiety Feniks i NLPR 70.

Mesko S.A. świadczy usługi narzędziowe, obróbki plastycznej, chemicznej, cieplnej, posiada możliwości utylizacji zbędnych i przeterminowanych środków bojowych oraz produkcji stopów ciężkich. Firma współpracuje z wieloma instytutami oraz uczelniami technicznymi przy innowacyjnych projektach na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

– Mesko to jeden z największych zakładów w naszej Grupie. Strategiczne inwestycje, dla których uzyskaliśmy finansowanie od rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, to nie tylko rekompensata za wieloletnie zaniedbania inwestycyjne – to także ogromna szansa i wyzwanie, przed którym stają nie tylko pracownicy i zarząd Mesko, ale cała Grupa PGZ. Realizowany obecnie przez spółkę plan odbudowy i wzmocnienia kompetencji w zakresie produkcji prochu, amunicji i rakiet jest jednym ze strategicznych projektów modernizacyjnych, których realizacja pozwoli naszej Grupie na zabezpieczenie swojej biznesowej przyszłości, a Siłom Zbrojnym RP zapewni stabilne, krajowe źródło dostaw wysokiej jakości produktów i rozwiązań do realizacji stawianych przed nimi zadań – powiedział Witold Słowik, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Koniec 2019 roku był bardzo korzystny dla Mesko. Spółka zawarła umowę o współpracy z partnerem brytyjskim w zakresie produkcji komponentów do pocisków przeciwpancernych, uzyskała zamówienie na dostawy 122 mm pocisków rakietowych Feniks -M dla  Sił Zbrojnych RP oraz uzyskała od Rządu RP dokapitalizowanie w wysokości 400 mln na odbudowę potencjału spółki i Grupy PGZ w zakresie produkcji nowoczesnych prochów, amunicji i techniki rakietowej.