Rada Nadzorcza Mesko S.A. zakończyła bez rozstrzygnięcia postępowanie kwalifikacyjne do organu zarządczego Mesko S.A. na funkcję prezesa zarządu, członka zarządu ds. rozwoju oraz członka zarządu ds. finansowych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu z dniem 23 kwietnia 2021 r. dotychczasowego prezesa zarządu, Tomasza Stawińskiego i oddelegowaniu na to stanowisko na okres trzech miesięcy Roberta Burego, członka Rady Nadzorczej. W najbliższym czasie zostaną podjęte kolejne decyzje związane z rozpisaniem konkursu na członków organu zarządczego Mesko S.A. nowej kadencji.

Pan Tomasz Stawiński pełnił funkcję prezesa zarządu Mesko S.A. od 27 lipca 2018 r. Uchwała Rady Nadzorczej nie podaje przyczyn odwołania.